Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mnąNastępny

Uchwała, MP/2021/232
Uchwała nr 1/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego
wydane przez: RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
data ogłoszenia: 2021-03-03
słowa kluczowe: pieniężny system
Obwieszczenie, MP/2021/225
Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
wydane przez: MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-26
słowa kluczowe: podatki , konkurencja , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych
Zarządzenie, MP/2021/224
Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-26
słowa kluczowe: statut
Komunikat, MP/2021/223
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy, kwoty najniższej emerytury, kwoty renty rodzinnej, kwoty świadczenia przedemerytalnego, kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego i kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-02-26
słowa kluczowe: świadczenia , renta rodzinna , emerytury i renty , świadczenia przedemerytalne
Komunikat, MP/2021/222
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-02-26
słowa kluczowe: świadczenia pieniężne , renta rodzinna , emerytury i renty
Uchwała, MP/2021/234
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-02-25
słowa kluczowe: kultura i sztuka , rocznice
Uchwała, MP/2021/233
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie skazania na pozbawienie wolności przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV oraz pogarszającej się sytuacji białoruskich mediów i dziennikarzy
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-02-25
słowa kluczowe:
Uchwała, MP/2021/229
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-02-25
słowa kluczowe: rocznice
Uchwała, MP/2021/228
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy zabójstwa Jolanty Brzeskiej
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-02-25
słowa kluczowe: rocznice
Uchwała, MP/2021/227
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-02-25
słowa kluczowe: rocznice
Obwieszczenie, MP/2021/226
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
wydane przez: MIN. INFRASTRUKTURY
data ogłoszenia: 2021-02-25
słowa kluczowe: ministrowie , organizacja i zakres działania
Uchwała, MP/2021/230
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-02-24
słowa kluczowe: rocznice
Obwieszczenie, MP/2021/221
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
wydane przez: MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-23
słowa kluczowe: duplikat , dokumenty
Obwieszczenie, MP/2021/219
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-23
słowa kluczowe: sport , pełnomocnik rządu
Zarządzenie, MP/2021/220
Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-22
słowa kluczowe:
Zarządzenie, MP/2021/215
Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-22
słowa kluczowe: statut
Zarządzenie, MP/2021/214
Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-22
słowa kluczowe: naczelne i centralne organy administracji
Obwieszczenie, MP/2021/231
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: informatyzacja , komitety , naczelne i centralne organy administracji
Obwieszczenie, MP/2021/217
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
wydane przez: MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: odszkodowania , choroby zawodowe , wypadki przy pracy
Uchwała, MP/2021/212
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
wydane przez: SENAT
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: prawa obywatelskie
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat